Střešní dveře

Tvorba ocwlových střešních dveří na panelových domech v Ostravě Dubině.