Pojezdová brána kovaná a branka Hať

Pojezdová brána kovaná a branka Hať